Teslina medicina

Kako kaze dr Abramović:
“TESLINA MEDICINA

SVJETLOST: Ovo o čemu govorite je upravo fascinantno! S obzirom na Teslino duboko shvaćanje dinamike materije i živih organizama, njegovi uvidi postaju ključni u vraćanju poljuljane ravnoteže u Zemljinoj biosferi. U prvom redu tu mislim na saniranje nemjerljivih šteta koje su prouzrokovali nuklearni incidenti u Černobilu i Fukushimi, ali i na pomaganje sve većem broju ljudi koji pate od teških, civilizacijski uzrokovanih bolesti i poremećaja. Da li bi se Teslinim tehnologijama i dubljim shvaćanjem atoma kemijskih elemenata i bioloških sustava mogli neutralizirati ti štetni učinci po zdravlje Planeta i čovjeka?

V. ABRAMOVIĆ: Prava Teslina medicina temelji se na ideji o regenerativnoj terapiji koja bi elektromagnetskom stimulacijom gena uspijevala prirodnim putem regenerirati i tako zamijeniti oboljele organe. Zamjenjivali bismo organe kao dijelove na automobilima, a da pamćenje u tim organima ne bi bilo ničim poremećeno. Ovakva reparacija ima za pretpostavku da su svi ljudski organi, kao i sva materija načinjeni u krajnjoj liniji – od svjetlosti. Na kraju, pronađen je i detektiran hologram oko naše DNK koji je u stanju djelovati na restituciju molekula, na kemijski sastav DNK, da ga oporavi, obnovi. Zaboravljamo da su i atomi i molekule tijela također besmrtni, a ne samo naša duša koja je u fizičkom smislu jedan kompleks elektromagnetskih valova objedinjen internim vremenom. Kako ništa u psihosomatskoj strukturi čovjeka zapravo ne propada, tako je pitanje života ili smrti u biti jedno matematičko pitanje. Slično kao što gomilu kamenja i kuću ništa ne razlikuje u materijalu, već je u pitanju poredak, matematika. Ali je onda, nakon djelovanja principa uređenosti, funkcija gomile kamenja i zgrade posve drukčija. I sam život u svojoj je srži matematičke, odnosno vremenske prirode, jer je matematika u cijelosti temporalna, sami matematički objekti nisu niti prostorni, niti imaju masu, već su posve apstraktni, noumenalni. Produhovljena fizika kao novo, teslijansko mišljenje u biologiji i medicini sasvim će promijeniti naš svjetonazor, a poglavito naše nazore o životu kao takvom, te će teslijanska medicinska tehnologija osigurati neograničeno trajanje ljudskoga života, neku vrst fizikalne besmrtnosti. Černobil i Challenger, skorije Fukushima, znakovi su neophodnosti potpuno novog odnosa čovjeka i mikro- i makro- kozmosa. Ovo resetiranje kolektivne podsvijesti čovječanstva uvelike je u tijeku i dovest će do nove svijesti čovjeka o sebi. Sva je materija od svjetlosti i jedina sigurna tehnologija svemirskih putovanja je teleportacija fotonskom dezintegracijom i momentalnom integracijom na ma kojoj udaljenosti u svemiru.

TESLA KAO DUHOVNO BIĆE

SVJETLOST: Na koji način teozofija gleda na velike duhovne tradicije, posebice na vedsku mudrost i duhovnost te kršćanstvo? Što se smatra pod ‘istinom’ u teozofskom duhovnom načelu ‘Nema više religije od istine’? Da li je put ka toj Istini dvosmjeran: s jedne strane uzlazi ljudski duh, od čovjeka prema Bogu (istraživanje, filozofija, duhovne vježbe), a s druge strane milosrdno silazi Božanska Mudrost, od dragog Boga ususret čovjeku (objava i nadahnuće, duhovno vodstvo)?

V. ABRAMOVIĆ: Kada je 1896. godine izaslanik Ramakrišnine misije, Swami Vivekananda – koji je bio poslan na Zapad da ispita mogućnost ujedinjenja svih svjetskih religija – posjetio Teslu u njegovom njujorškom laboratoriju te iste godine, odmah je poslao pismo svom indijskom kolegi Alasingau, opisujući susret sa strahopoštovanjem i bezrezervnim divljenjem: ‘Ovaj je čovjek sasvim drukčiji od svih Zapadnjaka (…) Pokazao mi je svoje eksperimente s elektricitetom, koji je za njega živo biće i s kojim on razgovara i naređuje mu (…) Radi se o visoko spiritualnoj osobi. On, bez sumnje, posjeduje duhovnost najviše razine i u stanju je prizvati sve naše bogove (…) U njegovim električnim vatrama raznih boja pojavili su se preda mnom gotovo svi naši bogovi: Višnu, Šiva…a osjetio sam prisustvo i samog Brahme’. (Swami Vivekananda works, epistles, Vivekananda Centrum, Washington, USA). Ljubaznošću glavnog urednika Delfisa Natalije Toots, saznao sam da se u Ramakrišninoj misiji u Kalkuti, odmah na ulazu, nalazi i veliki Teslin portret, i to među onima koji su duhovno doprinijeli ostvarivanju zadatka misije. Teozofski kriterij istinitosti je samo postojanje. Centar beskonačnosti je svuda, nelokalan je, a istina je u samoj nelokalnoj točki, u nelokalnom centru beskonačnog podudarnom s njom cijelom: svi putevi vode do istine. Jedini je uvjet prolaz kroz osjetilnu iluziju svijeta stvari, kroz igru dijelova koji su efemerni, nisu realni. Dugo sam razmišljao gdje da pozicioniram Teslu u srednjovjekovnoj teološkoj arhitektonici kršćanske anđeoske ljestvice, da ga nekako povežem s kršćanskom svećeničkom porodicom, ali sam za Teslu jedino odgovarajuće mjesto pronašao u hijerarhiji nadljudskih bića teozofskog učenja (teozofija je sinteza znanosti i religije čiji je osnivač H. P. Blavatsky u 19. stoljeću): Tesla je Arhej. Arheji su nadljudska bića koja se utjelovljuju u velikim ljudima na prekretnicama ljudske povijesti, zadatak im je da vode brigu o čovjeku. Iznad su Arkanđela, ali ispod Serafina i Kerubina, koji su čisto svjetlo i o kojima Tesla otvoreno govori kao o jezgri iz koje dobiva sve svoje ideje. Serafin je na kaldejskom ljubav. Radi boljeg razumijevanja navest ću hijerarhiju u cjelini. Najniži su anđeli čuvari svakog čovjeka zaduženi da ga vode. Arkanđeli, koji su iznad anđela, vladaju dušama naroda; to je, po teozofima, svijet kolektivnog nesvjesnog. Arheji (naziv potječe od Dionizija Aeropagita), kojima pripada Tesla, iznad su Arhanđela, rukovode svim velikim preobražajima čovječanstva u obliku velikih osoba na sudbonosnim prekretnicama ljudske povijesti i znanosti, oni su duhovi osoba i kozmičkih instikata. To je prva skupina duhovnih sila koje se uzdižu nad čovjekom; njihove akcije su najživlje i najsloženije i prodiru duboko u materiju kao i u tajnu ljudske individualnosti. Iza njih dolazi druga trijada sila. To su deve indijske mitologije, Dionizije ih naziva: um, (gr., eksusiai), vladanje, (gr., dynemeis) i carstvo (gr., heriotes). Bliži su božanstvu nego čovjeku, ne mogu kao arkanđeli sići u dubinu materije, niti mogu voljeti čovjeka, jer su nepogrešivi. Ova bića održavaju materiju, njihove sile su norma fizičkih sustava. Daleko iznad ljudskog poimanja i mogućnosti zamišljanja uzdiže se treća trijada bića ili sila koja je najviša: Prijestolja – vrhovne moći požrtvovnosti i dobrote, Serafini – ljubav i Kerubini – smisao mudrosti iskonske snage. Toliko su blizu Boga da direktno isijavaju njegovu svjetlost. Oni ne rade već blistaju, oni ne stvaraju nego prenose životne zrake Božje i bude ih na nižim planovima postojanja. Prijestolje, Serafin i Kerubin čine vrhovnu trijadu iz koje proizlazi svjetlost koja nadahnjuje kozmos svojim životnim dahom. Oni su dio Božanske sfere u užem smislu, jer su svojom prirodom iznad prostora i vremena,kao i sam Bog, ali očituju Božanstvo u vremenu i u prostoru. To je jezgra o kojoj je Tesla govorio ambasadoru tadašnje kraljevine Jugoslavije Vladiću, iz koje je, po vlastitim riječima ‘dobivao sve svoje ideje, ali u čiju tajnu nije prodro…’. Svaki red sila prima poticaje od gornjeg reda, ali obrnuto nije slučaj, utjecaj strujanja je jednosmjeran, ireverzibilan, odozgo prema dolje. Vrhovni Vladar je Sveti Zakon (gr., Hieros Logos) koji vlada načelom neprekidnosti sveukupnog beskonačnog svijeta. Bog Stvoritelj (gr., Demiurg) je nespoznatljiv. Vođen iz dna kozmosa središnjim arhetipom mistične svjetlosti, čitavoga života svjesno i s radošću poklanjajući ljudima spoznate arhetipske zakone po kojima radi priroda, Tesla je, pred vlastitu transfiguraciju na pravoslavni Božić 1943., i sam postao živi arhetip osnivača nove znanstvene religije.

bioenergija

Leave a Reply

Scroll Up